Не знаєте як назвати свою дитину?

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук з посиланням на аналіз матеріалів територіальних органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції. Кращий нік – це слово, яке легко сприймається іншими і є локально-унікальним. 01.06. – 27.11.1946 р., 21 арк. 06.01. – 27.10.1949 р., 33 арк. Бойка. США, 09.04.1969, 1 арк. 03.09.1968, б/д, імена для дівчаток 2023 20 арк. Лавріненка. б/д, 14 арк. 11 грудня 1960 – 20 серпня 1994, 115 арк. Щоденник. Зошити: 60, 61. Роки: 1980, 1981, 1982. «18 зв’язка», 104 арк. Щоденник. Зошити: 46, 47, 48. Роки: 1959, 1960, 1961. «12 зв’язка», 137 арк. Телігу О. та події 1942 у м. Київ (Україна), 78 арк. 68. Спр. 24. Докія Гуменна. 34. Спр. 116. Листи Докії Гуменної до Юрія Лавріненка. 35. Спр. 117. Листи Докії Гуменної до Юрія Лавріненка. 65. Спр. 21. Докія Гуменна. 56. Спр. 9. Докія Гуменна. 60. Спр. 13. Докія Гуменна. 67. Спр. 23. Докія Гуменна. 46. Спр. 548. Листи, листівки, дівчачі імена 2023 поштові картки Юрія Шереха-Шевельова до Юрія Лавріненка

Цікаво відзначити, що роман Д.Мордовця нагадує двопланову художню структуру канонічних агіографій, одночасно символічну і реальну. Слід додати, що на початку ХХІ ст. також назріла потреба дослідити художню рецепцію постаті Г.Сковороди в літературі постмодер- нізму. Незважаючи на окремі скептичні оцінки його творчого доробку, на кшталт «семінарської мертвеччини», навіть на початку ХХІ ст. ми ледь можемо розгледіти в ньому людину прийдешнього. Ю.Смолич пародіює окремі типові сюжетні ходи і мотиви класичного колоніального роману, приміром, морську подорож, мотив «цивілізаторської» місії британців в Індії. Автор не скористався багатьма епізодами, які могли б посилити пародійність головного персонажа, бо вони не узгоджувались з авторським задумом, наприклад: пригода в Штондиному лісі поблизу Дідів- ців, суд над котом Василем Васильовичем Міофаговим, дивні звички, які ви- казували брак чуття міри, егоїзм, приміром, голосне позіхання перед сном, вичавлювання цілого лимона в щербу, поступова втрата пам’яті, професій- них навичок в останні роки життя (місяцями переписував в архіві справу Долгоруких, хоч вона вже була до того надрукована). Обидва романи починаються закоханістю і заручинами (у Д.Мор- довця – початок твору ближче до арешту), образ головного героя так само витримано в іронічно-парадоксальній тональності, композиційною віссю також є стосунки героя з жінками, знаходимо до того ж явний перегук окре- мих мотивів

33. Спр. 1115. Листи Докії Гуменної до У.О. 70. Спр. 26. Докія Гуменна. 61. Спр. 14. Докія Гуменна. 27. Спр. 98. Листування Черінь Г. 29. Спр. 103. Листування Черінь Г. 47. Спр. 386. Лист Докії Гуменної до Ю. Самчука до Докії Гуменної, 7 арк. Щоденник. Зошити: ім’я для дівчинки 2023 49,50,51. Роки: 1961, 1962, 1963. «13 зв’язка», 107 арк. Щоденник. Зошити: 62, 63, 64. Роки: 1982, 1983, 1984. «19 зв’язка», 126 арк. Частина VIIІ». 283 арк. Я мушу. Частина VІІI. «Іспит пам’яті. Частина ІХ Ой, Боже, імена для дівчаток 2023 наш, діпійський! Шляхетна фікція. Частина ІII». Смерч. Частина VII. Не на Схід, а на Захід. Не можна, однак, забувати при цьому, що всі звучні чоловічі дівчачі імена 2023 просто повинні мати і відповідне звучання значення, наприклад, тієї ж сили, і мужності, і іноді лідерства, і навіть деякої войовничості, це і є найнеобхідніше з усіх якостей майбутнього чоловіка -господаря будинку, чоловіка-захисника слабких, чоловіка-добувача та годувальника. Не мог же сказать Максим Фаддеевич, что Украинская народная республика совсем не такая, как это иногда демонстрирует советская пропаганда и некоторые, так сказать, националистически настроенные русские писатели. Далі є навіть вказівка на метод пізнання, що нагадує правило герменевтичного кола, поширене на природознавство: «Треба вивчати не просто сонце, а поєднання людина – сонце. Тут, в дещо відмінному насвітленні, я маю на увазі ту структурну особливість, що дія роману розгортається як взаємодія і боротьба дискурсів (соціальних груп), які на потенційній межі зображуваного соціуму – висувають свої контр-утопії