Потім як ти відповіси негативно?

Історія України ХХ століття, особливо першої його половини, наповнена трагічними та доленосними подіями, що отримали своє художнє відображення в творах Докії Гуменної. «Листи із Степової України» («Плуг», 1928-1929 рр.) – перша робота Докії Гуменної, написана у формі репортажів – це знайомство з організацією сільськогосподарських комун Степової України на замовлення спілки селянських письменників «Плуг». Махновщина, на думку Докії Гуменної, – «гротескове відродження» скіфської військової традиції. Отже, Докія Гуменна сформувала власну схему відриву України від Радянського Союзу, прослідкувавши традицію державності від скіфської кочової імперії, ядром якої була Україна, через Козаччину, до індустріально-аграрної Української Радянської Соціалістичної Республіки. Найбільше розчарування викликала комуна «Незаможник», що колись була настільки зразковою (1924 р.), що про неї в підручниках писали. До такого висновку вона дійшла після ознайомлення з роботою британського історика Теренса Пауелла «Кельти» (1958 р.), який виділяв два можливі витоки кельтів: з Анатолії через Іспанію, Альпи, Балкани за Дунай, куди і принесли індоєвропейську мову, https://blogspotgroup.com/ або з північного Кавказу через Причорномор’я в Європу. До того ж дослідник описує кельтів як досить схожих із скіфами – високих, світлошкірих, з міцним тілом і русявим довгим волоссям. Письменниця характеризує суспільний устрій скіфів як патріархальний. Як доказ письменниця наводить цитати з грецьких писемних джерел про слов’янські племена, які були схожими за описом на скіфів.

Choose from a curated selection of flower photos. Always free on Unsplash. Як уважає дослідниця, скіфські традиції відбились і на козаччині. У похоронній традиції скіфів Д. Докія Гуменна ототожнює військову організацію обох народів: старшина-князь і дружина, при цьому слов’янський князь, як і скіфський цар, виконує роль жерця; поклоніння мечу скіфів та слов’янська присяга перед мечем тощо. Золото («золото скіфів») як знак їх войовничої здобичі та звитяги («патріархальності») та «плуг» як знак осілого хліборобського стану (власне «матріархальних» елементів) у культурі скіфів, які транслювалися в наступні епохи в історії українського народу. Таким чином, вона ще раз намагається довести індоєвропейські зв’язки скіфів, відкидаючи можливість виключно іранського чи монгольського походження. Докладно описуючи поховальний обряд скіфів, Д. Основна мета – вивчити та відтворити досвід утворення колективних господарств усвіжі екстрасенси про Україну 2023довж 1928 р., реалії їх побуту та господарської діяльності. У творчій діяльності Д. Зокрема, у комуні «Іскра» мінімальна заробітна плата виплачується раз на рік, її не вистачає на найнеобхідніше; господарство – рільниче, млин та олійниця – за три версти; електрика, школа, ясла – відсутні. Це пояснюється рівнем підготовки авторки, відсутністю або надходженням актуальних досліджень з СРСР із запізненням, свідомою вибірковістю та поверховими аналогіями заради обґрунтування давності української історії та її співвідношення з іншими світовими цивілізаціями художніми засобами та їх популяризації. Це демонструє співставлення спогадів письменниці з її художніми творами.

Д. Гуменна, відвідавши ще кілька комун, демонструє й бідніші об’єднання з гіршими умовами життя та праці. Докія Гуменна відвідала кілька комун – «Авангард», «Іскру», «Незаможник», німецьку колонію Вища Хортиця. Багата комуна, наприклад «Авангард», має в своєму розпорядженні млин, олійницю, столярно-механічну майстерню, реманентний склад, лазню, їдальню, клуб, ясла, школу, бібліотеку. Вона вважала, що зафіксований матеріал має стати цінністю для майбутніх поколінь. Д. Гуменна робить пророцтво для України 2023 себе відкриття, що скіфське Кам’янське городище розташоване на близькій відстані від Запорізької Січі. Кочове скіфське населення обов’язково мало коней та зброю, і саме воно становило численне військо. Таким чином, вона штучно встановлює зв’язок скіфського населення з давніми європейськими народностями та практично представляє територію України як індоєвропейську прабатьківщину. У цьому вона вбачала певну спадкоємність та аналогію. Зазвичай забавку сприймають серйозно, вона стає частиною людини, як вроджений рефлекс. Навіть у такому традиційному українському явищі, екстрасенси про Україну 2023 як чумацтво, Д. За прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсівами астролога Чайковської, Овнам майбутній рік обіцяє серйозні зміни і зрушення, як запланованого характеру, так і несподівані бонуси. Дідько його знає, скільки в нього (селянина) хліба, як ти врахуєш. Говорили, буцімто прийшов гордий опришок до печери, і розгнівавшись на самітника, що той, заглиблений у молитву, не звертає на нього уваги, замахнувся барткою. Тому дослідниця доходить висновку, що на теренах України тривалий час панували матріархальні традиції, що відігравали важливу роль у формуванні світогляду та збереженні державності.

Будівництво такого міста на півдні України Д. Комуна для письменниці – якісно нове та цікаве явище, відмінне від села та міста. Гуменна піддає сумніву монгольський вплив на його походження. Гуменна віднайшла скіфський вплив. Гуменна описала в повісті «Кампанія». Д. Гуменна погоджується з В. Петровим, що автохтонність українців – це результат випробувань історією, що спричиняла трансформацію нашої свідомості. Докія Гуменна висуває гіпотезу, що сколоти, скити та кельти були спорідненими племенами. Варто відзначити, що переважна більшість висновків авторки не мають історичних та археологічних доказів. Так він укріплює своє мольфарське мистецтво і свою власну силу. Так і козак – це озброєна вільна людина. І ти це знаєш… Особливо це стосується країн з нестабільною політичною обстановкою. Особливо вразили письменницю електрифікація та машинізація господарства – наявність машинного відділення з дизелями, електричним освітленням, у стайні електрика й водогін. Причину успіху та позитивної динаміки розвитку подібних колективних господарств письменниця вбачала в різноманітності галузей господарства включно до фабрично-заводського та плановості розвитку («точно вирахували, скільки нам потрібно хліба на рік, і лишок віддали державі. Однак не всі комунарні господарства відрізнялися такою зразковістю. Однак діахронічний погляд на пробле- му відкриває ширший горизонт.