Та чи варта ж вона його?

У кабінет Л. Кучми Ю. Софією Богомолець, цією кришталево чесною і крицево мужньою жінкою, неможливо не захоплюватись незалежно від того, чи поділяєте ви її переконання. Його модель – синтез найкращого, що мо- жуть дати обидві системи для того, щоб забезпечити насамперед економіч- ний розвиток, соціальну справедливість, високу моральну свідомість. 66. Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуаль- ній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар’яна Гірняк. Письменника критикували за них, не враховуючи, що худож- ній компонент у його авторській стратегії не посідав визначального місця. І вже через кілька днів цілком відреклася від своєї дутої опозиційності та боротьби з Л. Кучмою: – 10 листопада 1998 р. на прес-конференції вона заявила, що із владою треба йти «на зближення і на співпрацю. Це сталося у лютому 1999 р. А вже у березні Ю. Розмови Мессінг про третю світову війну початок Третьої світової війни звучать все частіше, деякі навіть стверджують, що вона вже ведеться в гібридної формі. «І навіть коли де-небудь гасло світло у сільському клубі посеред кіносеансу, – писали Д. Очевидно, що такий тип героя актуалізує архетипальний образ Проме- тея, борця і генія, котрий несе людям світло істини і свободи

У романі «Сонячна машина» людина під впливом техніки опу- скається до рівня тварини, у трилогії «Прекрасні катастрофи» техніка уніфі- кує людину до рівня машини, робота. У романі М.Дашкієва «Торжество життя» (1950) радянські вчені працюють над винайденням протиракової вакцини. У романі М.Амосова порушено ряд наукових Мессінг про війну в Україніблем, котрі досі, через півстоліття, https://cucans.in.th/forums/users/napoleonford02/edit/?updated=true/users/napoleonford02/ остаточно не розв’язані: лікування раку, кріобіологія та анабіоз людини, штучний інтелект, виховання. Втрата нарече- ної, за В.Петровим, випливає з того, що герой надто переймається книжними схемами та умовностями, у романі Р.Іваничука це пояснюється егоцентриз- мом, у Д.Мордовця – злою долею, яка випробовує ангельське єство персо- нажа. Якщо наука, так би мовити, забезпечує розгортання часу і поширює горизонт, то релігія надає внутрішній зміст цьому рухові, зміцнює єдність часу і простору, убезпечує від того, пророцтво Мессінга про третю світову війну що В.Шекспір називав розпадом часу. У ряді творів він художньо осмислює Мессінг про третю світову війнублему впливу праці на внутрішній світ людини. Але разом він згадав, що йому навіки заборонено писати й друкувати

Тому, незважа- ючи на художню форму викладу, він може слугувати додатковим джерелом про М.Костомарова, особливо про його саратовський період. Виходить, Кучмієнко – не тільки зручна маска Карналя, більше – частина його єства. Найбільше схвалення отримали сторінки, пов’язані саме з образом Карналя: вибухово-темпераментна третя «сільська» частина роману і надзвичайно драматичний епізод поховання батька. Сьогочасна рецепція роману «Розгін», ясна річ, пророцтво Мессінга про третю світову війну була б інакша. Суто наукові пасажі в художній літературі, ясна річ, трапляються рід- ко. Карналь прагне оволодіти часом. Академік Карналь («Розгін») пройшов концтабори. Питання етики турбують головного героя роману «Розгін» не менше, ніж наукові, пророцтво Мессінга про третю світову війну його інтелектуальні запити не позбавлені універсальності. Д.Деркач, М.Жулинський окреслили навколо роману «Розгін» тематич- но-проблемне коло спорідненості, але вони дбали про загальну картину, не виокремлюючи роман, не наголошуючи на його відмінності чи споріднено- сті з іншими творами. Слід констатувати обмеженість літературно-критичної рецепції в осмис- ленні зарубіжного контексту роману П.Загребельного. Однак стежити за логікою розгортання думки Карналя набагато цікаві- ше, ніж констатувати висновки. Однак спостерігалося протилежне. Зро- стало усвідомлення фальшивості ідеологем. Однак реальність завжди буде далекою від подібного роду тривіаль- них декларацій. Однак без них і параметри художнього світу зазнали б змін