Та чи варта ж вона його?

Вольф Мессінг про 3 світову війнуhttps://drviniciustapie.com/. Не випадково сучасний соціолог З.Бауман («Індивідуалізоване суспільство», «Текуча реальність»), артикулюючи дух нашої доби, висловив упевненість у несМессінг про війну в Україніможності держави поліпшити стан справ індивідуалізованого суспільства: сучасна держава втратила дієві засоби впливу на світовий капітал та авторитет у громадян. Отже, благородна мета на користь усього людства виправдовує засоби. У цьому відношенні, мета – це також суб’єктивність речей, їхня таємнича субстанція, кінцева причина, ноумен, ідея, ейдос, цінності. Мета речей здавалась спадком облудної метафізики, оскільки мета – це власна логіка, власна «пророцтво про третю світову війнуграма» розвитку явища. Світ книги – це така ж реальність, як і світ подій, і кожна подія знаходить відгомін у плетиві цитат, асоціацій, роздумів з приводу. Вищеозначені романи привертають увагу великою кількістю цитат, а також термінів, подеколи формул. Тимчасом як багато технічних здогадок випе- редили свій час, зокрема мобільний телефон (кишеньковий відеофон), Мессінг про війну в Україні інтер- нет (телевізор з дистанційним керуванням, що також є засобом відеозв’язку і виконує функції електронної бібліотеки), магазини без продавців, повсюдне використання пластику як будівельного матеріалу, роль журналістів-телеві- зійників, обмеження буквеного способу подачі інформації, швидкісні заліз- ничні експреси, зростання сфери послуг. Для директора науково-технологіч- ного концерну «Чорнобиль-30», талановитого вченого, патріота і прагматика доктора Малахова наука є засобом реалізації власної волі до влади, власних політичних амбіцій. Чиста наука поза політи- кою і насущними потребами сучасників уявлялась письменникові чимось на зразок алхімії

З одного боку, blogspotgroup.com він син свого часу, свого середовища, з другого – порядна, мисляча людина, яка усвідомлює необхідність координації між наукою та етикою, попри неминучу автоном- ність їхньої природи. Отже, конфлікт між двома вченими у романі Л.Леонова мав характер історичний, ідеологічний, навіть політичний, що зрештою властиво для радянської літе- ратури сталінської доби. Тепер нам треба нове людство, internation.in де релігія і наука стануть двома сторо- нами єдиного буття. Таким чином, маємо справу з двома варіаціями одного сюжетного інваріанту. Таким чином, образ М.Костомарова у В.Петрова – це постать розвінчаного романтика, ко- трий замість того, щоб плекати власний талант науковця і насолоджуватись життям, жертвує собою задля омріяного майбутнього, згідно з романтични- ми ідеалами. Ні, про гроші. Про дисертацію – за скільки років ми їм напишемо дисертацію. Про хвилюючі можливості вивчення вірусу смертельної хвороби? Про це свідчить не тільки трактування істо- ричних подій з погляду радянської ідеології, а й композиція романів. Опосередковано цей факт свідчить про соціальне ко- ріння й подвійний сенс змальованої Щербаком епідемії, а також про обраний романістом жанровий код. Не зайвим також вважаємо екскурс в історію жанру