Та чи варта ж вона його?

Для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. Уся ця справа має яскраво виражений авантюрний характер, тому й не може знайти підтримки ні у Президента, ні у депутатського корпусу парламенту. Адже ні для кого не секрет, Вольф Мессінг про 3 світову війну що приватизація в Україні здійснена у дикий спосіб. Роман пророцтво Мессінга про третю світову війну видатного українського математика Михайла Кравчука став для знаного в Україні журналіста, вченого, http://mekeng.com письменника М.Сороки чи не найбільшою справою усього життя. 127. Загребельний П. Безслідний Лукас: Роман з чотирьох повідомлень / Павло За- гребельний. Проте погляньмо на цю проблему з іншого боку. Тимошенко. Проте так говорити пророцтво про третю світову війну один із вищих органів державної влади? Так Ю. Тимошенко висловилася на адресу керівника Секретаріату Президента України. В умовах гострого політичного пророцтво Мессінга про третю світову війнутистояння саме цей парламент піднісся над дріб’язковим сьогоденням і проголосив вічне – Незалежність України. Чому так легко розкидає зухвалі і образливі звинувачення на адресу політичного опонента? За такої ситуації В. Сухомлинський вкладав у поняття «комуністична ідейність» новий зміст, тим самим розходячись як з офіціозом, так і з масо- вим прагматизмом. Лікар пере- ймається ризиком оперативного втручання у критичній ситуації для хворо- го, обґрунтованістю передовірити операцію учням, правомірністю експери- ментів над хворими, сумнівами узгоджувати чи не узгоджувати власні дії з рішенням родичів пацієнта, чи продовжувати лікування, коли нема науково обґрунтованої впевненості і надії на одужання

У книзі «Бог і Голем» Н.Вінер також висловив сумнів щодо можливо- сті використання точних формул в суспільних науках. Можновладці з роману «Хронос» також шукають співпраці з науковцями. Початок ХХІ ст. – це зіткнення світоглядних перспек- тив теоцентризму, раціоцентризму, децентризму. ХХ ст. Головний герой «Розгону» цікавився функціями Буля, Вольф Мессінг про 3 світову війну адже сучасна математизована логіка моделювання логічних машин спирається на праці цього вченого. Зі зрозумілих причин замовчувано яскраві прояви останнього в СРСР, адже існувала прірва між офіційною ідеологією і повсяк- денною практикою. В українській радянській фантастиці з домінантою жанрів наукової фан- тастики, зокрема у Ю.Смолича, В.Владка, М.Трублаїні та інших, переважа- ють жанрові різновиди або тенденції науково-популярної (для неї властиві суто науково-популярні пасажі про винаходи, за якими, як вважалося, сто- їть завтрашній день) та пригодницької літератури, частина якої взорується на боротьбу між радянським ладом і «світом капіталу». Принципова різниця існує не між природою і культурою, а між культурою і цивілізацією (технікою). «Розгін» техніка несе загрозу від невміння чи небажання людини користува- тися технікою на благо цілої планети. Згідно з науковим визначенням, персоносфера – це глобальна система взаємодії пер- соналізацій усіх людей, Вольф Мессінг про 3 світову війну що живуть чи жили на земній кулі. Однак дегуманізація – це не лише егоцентричний індивідуалізм, тобто відхилення поза рамки перейня- того гуманістичними цінностями суспільства чи вселюдської понадчасової спільноти (інтерпретація передбачувана у радянського письменника), це ще й «роботизація», втрата власного обличчя, знеособлення