Та чи варта ж вона його?

Якщо ж герой самотою чи в меншості протистояв середовищу, то він змальо- вувався однозначно негативним («Літньої ночі») чи за межами Країни Рад у ворожому оточенні («Берег його дитинства»). Якщо у дореволюційних сценах твору на перше місце виходить внутрішній світ персонажа, бо нема гармонії між ним і суспільством, то у післяреволюційних – окреме людське «я» менш помітне, адже воно тепер нібито гармонійно підпорядковане колективному «ми». Спочатку до нього ставилися з поблажливою іронією і вчили, як жити, адже бачили в ньому, як Понтій Пілат у проповіднику з Назарета, всього лиш прекраснодушного мрійника, а переконавшись у серйозності намірів – відповіли репресіями. Не цінуються більше здібності, і для багатьох розум став обтяжливим, видатні люди залишились тільки в енциклопедіях, а в житті па- нує дрібний торговець, менеджер, який розпихає руками й плечима все цінне й дороге, нищить святині, топче благородство, аби лиш допастися до зисків, урвати ласіший шматок, зайняти найвигідніші позиції. Проте боротися з бюрократами необхідно, оскільки порядок в науці самою тільки детальною формалізацією не навести. Причому прозаїка ціка- вить не тільки зрада як така, але також всі її переходи, нюанси, пророцтво Мессінга про третю світову війну малопомітні відтінки. Її абсо- лютизація перетворює науковця на кабінетного вченого, пророцтво Мессінга про третю світову війну але й без неї наука опиняється на послугах у релігії, політиків чи комерсантів

Кожен із персонажів Т.Антиповича живе у рамках приватного часу, власної екзистенції та її проблем. Михайло Іванович з повісті «Думки і серце» психологічно складніший, цікавіший за обох Мессінг про третю світову війнувідних персонажів роману «Крапля крові», і за Білана (негативного), і за професора Холода (позитивного). Паралельно, на сторінках тих самих педагогічних і літературно-публі- цистичних журналів, газет тривало публічне обговорення повісті Б. Невипадково у назві повісті закцентовано не стіль- ки інтелект, скільки геній діяльної доброти. Відповідь: На початку діяльності компанії я була засновником «КУБа», в потім вийшла. Щоб нормально розвиватися, компанії потрібні були інвестори. Засновниками, власниками і головними гравцями ЄЕСУ були ті самі люди, що і в КУБІ. Радянські лікарі Коломієць і Думбадзе, присутні у творі, самоусунулись від участі у по- встанні Вольф Мессінг про 3 світову війнути англійських колонізаторів, оскільки їхня участь, як вони самі по- яснюють, руйнує жанровий канон. У Києві приблизно така, як у вас, web site уздовж Дніпра, хоч там шосе коротке й набагато вужче. У 1996 р. корпорація мала філії у Москві, Києві та Лондоні. Вже у 1996 р. корпорація ЄЕСУ стала найбільшим оптовим імпортером російського природного газу

З нашого погляду, роман Ю.Щербака «Причини і наслідки» слід назива- ти романом-параболою (більш поширене означення: документальний роман пророцтво Мессінга про третю світову війну боротьбу зі сказом). Крім зазначеного стереотипу, академік А.Гродзінський у стат- ті, опублікованій 1987 р. у журналі «Київ», https://wakougiken.co.jp/community/profile/malindabivens41/ вказував також на інший, більш традиційний і властивий європейській ментальності образ вченого-дивака, ідеаліста, мрійника, дитини, святого. Талановитий науковець академік Мідатов діє в річищі авторитарної поведінки, нав’язуючи власну думку і волю учням. У зв’язку з цим, на думку спадає також гоголівський образ шаленого руху кінської трійки, якою правив шулер, тут же маємо справу з людством, яке рухається назустріч прийдешньому із заплю- щеними сонними очима. Рево- люції починаються з нестандартних думок у головах нестандартних особи- стостей, проти яких згодом ведуть наступ вожді тих же таки революцій. З одного боку, він син свого часу, свого середовища, з другого – порядна, мисляча людина, яка усвідомлює необхідність координації між наукою та етикою, попри неминучу автоном- ність їхньої природи. З другого боку, суспільство небагато виграє, якщо наука поглинатиме за рахунок раціоналіза- ції інші форми життя, приміром, етику