Та чи варта ж вона його?

Виявляється, шести, навіть восьми днів замало, щоб створити власний світ. Ді- алектична логіка мислила світ у єдності Логосу та Еросу. Культура бароко виробила особливу мову алегорій, символів, двопланового зображення, тоді як у П.Загребельного другим планом, «вікном у позаМессінг про війну в Україні– стір» служить світ книги (у Г.Сковороди це була Біблія). «В Юлі Тимошенко, як і в її оточення, немає політичного майбутнього. В куртизанок, пророцтво Мессінга про третю світову війну які дбають лише Мессінг про третю світову війну власне задоволення, причому не по любові, а за гроші, безчесно відібрані у народу, майбутнього немає». Тимошенко явно не запам’ятала, бо опустила «любов до українських вареників», «любов до української вишиванки», «любов до української кобзи» і ще щось; зате вона щиро вставила власне – «Що там ще може бути таке екзотичне? Тимошенко артистично пояснює темні історії своєї біографії, як вона в’юном викручується, як фахово все прикриває, а як облесливо словоблудить! Вона дає нагоду переконатись у щи- рості намірів, проектів, суджень, парадоксів, що вражають нестандартністю, сказати б, довженківським масштабом мислення: «Карналь дотримувався пе- реконання, що сміятися людина повинна вчитися, так само як вона вчиться хо- дити, розмовляти, робити корисні речі

Справа ж проста, як лінійка. Про намагання завести на газовий ринок України приватну компанію «Ітера» не раз повідомлялося в ЗМІ. Тимошенко сказала: «Ми в Україні усвідомлюємо, що PAT «ГазВольф Мессінг про 3 світову війнум» і МЕК «Ітера» сьогодні – це єдині партнери України з постачання газу. Сталося це наприкінці березня 2001 року. Видавали те, що залишилося від попередників, і робили це шляхом пророцтво Мессінга про третю світову війнустого перерозподілу: у когось взяли, а тут віддали. І не останню роль тут у розвитку простого протистояння в повномасштабну війну зіграв Вашингтон. І коли так гучно розрекламоване гасло «Закон один для всіх» в Україні насправді діє, то для пані Юлі Тимошенко тут не може бути жодного винятку. Якщо мали і не декларували – перед нами може бути один з найбільших в Україні прикладів ухилення від сплати податків не те, що в особливо великих – небачених досі розмірах. Тимошенко у США та Ізраїлі: від організації поїздок та конкретних осіб аж до її зустрічей із американськими урядовцями, українськими і і єврейськими громадськими організаціями

’явились романи про лікарів і зокрема про лікарів-вче- них «За ширмою» Б.Антоненка-Давидовича, «Крапля крові» Ю.Мушкетика. Літературні асоціації у художніх книгах М.Амосова є переважно росій- ськими: В.Маяковський, М.Гумільов (тоді маловідомий), пророцтво Мессінга про третю світову війну репресовані вірші харків’янина Б.Чичибабіна «Махорка», «Червоні помідори», романи І.Ільфа та Є.Петрова, Ю.Дольд-Михайлика, В.Шекспір, Е.-М.Ремарк, Е.Гемінґвей, Г.Белль, Г.Грасс, Г.Маркес. З морально-етичного погляду, пророцтво Мессінга про третю світову війну вони до сьогодні лишаються від- критими, як і у повісті М.Амосова. Проза М.Амосова – явище досить маргінальне. Розуміння бачить явище в усій його неповторності на тлі пев- ного контексту в співвідношенні частина – ціле, коли ціле не зводиться до частин, частини ж не можуть бути зрозумілими без співвіднесення з цілим. За духом і настроєм позитивні герої В.Влад- ка не можуть бути кимось іншим, аніж колективістами. Отож, коли прояснювати складну мову М.Гайдеггера, то розкриття по- таємності – це ніщо інше як добування істини. Книга «Ой крикнули сірі гуси» охоплює півстоліття, видається своєрідним ліричним інтермецо, воднораз «У напрямку протоки» – це, сказати б, інтермедія з майже цілковитим дотри- манням класичного закону єдності часу, місця і дії; до того ж це враження увиразнює подекуди графічне оформлення реплік, як у п’єсі (імітація «абсо- лютного теперішнього», пік сучасності). Соціокібернетичні розмисли математика Попов- ського теж видається тепер наївними