Як ще можна назвати?

«Любовні історії» у художніх творах про науков- ців висвітлюють, як правило, https://blogspotgroup.com/2023/05/22/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d1%96-%d0%b6%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96-%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d1%96-%d1%8f%d0%ba-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82/ духовну глибину чи ницість персонажа. П.Загребельного у сенсі наближеності чи віддаленості від поширених у той час художніх тенденцій, стереотипів, відповідності офіційному канону, культурним матрицям, з надр який експлікується авторський образ науки. Справді, у кожному розділі роману розгортаються події, пов’язані з наслідками вина- ходу хрономату, пристрою, що дозволяє відбирати чи додавати людині біоло- гічний час. Думки фізиків, математиків, кібернетиків про роман «Розгін» здебільшого розчаро- вують спрощеним ставленням до твору мистецтва на зразок: імена для дівчаток 2023 сподобалось чи не сподобалось, відповідає реальності чи не відповідає. Очевидно, назва твору теж перебуває в контексті означеного дискурсу. Про це говорить назва автомобіля-амфібії «Люцифер», помста за дружину і сина як головний мотив війни Раміро проти фалангістів, неви- правдана іноді жорстокість, авторитарний стиль керівництва. Щоб прагнути її, насамперед треба вірити в іманентну праоснову сущого, хоч як би вона звалась: нація, Бог, природа тощо. Що вона ще потече по його жилах. Попередниками на цьому шляху в нього були Н.Ри- бак («Час сподівань і звершень») і ще більшою мірою М.Івченко («Робітні сили»). Первинний текст значною мірою був зіпсований вилученнями, перепи- суванням, редагуванням, дрібними купюрами

7. У своїх реконструкціях історичного минулого Д. Гуменна свідомо переносила на художньо-історичний образ української історії, який мав викликати інтерес до минулого серед широкого загалу. Гуменної займала ідея спільного тотемного минулого народів Європи та Азії, що породжене Великою Матір’ю. Гуменної у Львові, де відбулося зближення з широкими колами українства різних регіонів. Гуменна зосередилася на таких актуальних проблемах: 1) розшарування та протистояння різних суспільно-політичних, релігійних груп: націоналісти – «східняки» (колишні громадяни СРСР), греко-католики – православні; 2) поглиблення наукових досліджень історії та культури України імена для дівчаток 2023 збереження національної ідентичності; 3) непорозуміння в літературному середовищі, що породжувало розрив мережі приватних і професійних зв’язків; 4) обмеженість контактів української діаспори з Батьківщиною. Конфронтація в середовищі української культурної та політичної еліти у поглядах на поточні проблеми і перспективи України не вплинули на послідовну позицію Д. Оригінальним є поєднання в її творчості, з одного боку, імена для дівчаток 2023 висвітлення психологічної деформації особистості, а з іншого – фізичного знищення найкращих представників інтелектуальної еліти тоталітарним режимом

Гуменна переконана, що жінка в Україні ніколи не була рабинею, ні «коштовною лялькою» західного зразку, а співучасницею родового, матеріального й духовного життя, її не купували, не викрадали. Залежить тепер ця рівновага від того, чи будуть життєво важливі проблеми України розв’язані чи ні. То й виходить, що Україна є та вісь, імена для дівчаток 2023 від якої залежить рівновага у всьому світі. Історичний міф є складовою національного міфу, що виконує важливі ідеологічні функції, передусім функцію об’єднання етнічної групи чи нації. До конструювання українського національного міфу про героїчні часи вітчизняної історії долучилися Т. Досвід Д. Гуменної у використанні здобутків історичної науки в конструюванні національного міфу та популяризація його в художній, доступній імена для дівчат 2023 загалу формі є не просто фактом історії чи то історіографії свого часу – він набуває актуальності у зв’язку з подальшим збільшенням значення історичної міфотворчості в ідеологічних війнах і політичних практиках сучасності. Для України, імена для дівчаток 2023 коли питання національної державності тільки стояло на порядку денному, історичні дослідження стали важливою складовою ідеологічних та політичних доктрин, а історики стали політичними лідерами (М. Грушевський, Д. Коріння нашої національної назви заходять глибоко в праісторію, де відклалися цікаві переплетіння тотемного-сонячно-материнського значення, і, на думку Д. Важливою складовою національної свідомості є історичний міф, за допомогою якого формується національна самоідентифікація, вирізнення себе з-поміж інших національних спільнот