1 Есть ли жизнь после смерти?

23. Белімова Т. В. Інтертекстуальна основа художньої прози В.Домонтовича (на ма- теріалі романів «Дівчина з ведмедиком», «Доктор Серафікус» та «Без ґрунту». Своїми особливостями така біографія на- ближається до есею, розвиваючись в річищі інтелектуальної прози. Любов до вічності могла б перетворити Ско- вороду на мізантропа, Вольф Мессінг про 3 світову війну якби не зрівноважувалась усвідомленням наявності Божої іскри в профанному повсякденні, в проявах земної краси. Як автор оди на честь імператриці М.Ковалинський говорить, що фернейський старий, Вольтер, якби дозволили літа, не хотів би іншого щастя, тільки б жити під її скіпе- тром. Поряд із технологіями у справі оновлення людини автор роману вису- нув альтернативу лікування снами. Трилогія Ю.Смолича вирізняється нетиповою для роману відсутністю любовної інтриги. Можновладці з роману «Хронос» також шукають співпраці з науковцями. Внесок Остроградських у розвиток української культури лишився поза текстом роману. 138. Зборовська Ніла. Код української літератури. ХХ ст. і документально-біогра- фічній Вольф Мессінг про 3 світову війнузі, можливо, тому що ці пласти літератури вважали більш ілюстра- тивними, заявлені вище ідеологеми виявились ще більш випукло, сягаючи подеколи рівня кітчу. Неріссою. Сцени купання в морі обох пар в цих повістях описано май- же тими самими словами; морська подорож і полон виявились поворотним пунктом у долі і Піфагора, і Гіпатії

Через тридцять років прозаїк відновив його і дещо дописав. Після загибелі Марчі, який прагнув використати від- криття на добро, його друг Клайд Тальбот, щоб не нашкодити людям вики- нув метеорит у річку, таким чином навіки поховавши таємницю властивос- тей цієї плісняви. Однак можливий такий сценарій, при якому Крим все ж залишиться частиною Росії. Однак на хвилі зміни влади у Росії може статися так, що Крим навіть відійде до Туреччини. Проте це лише можливо тільки за умови, що влада почне впроваджувати активні зміни. Наукову та офіційно-ді- лову стилістику як художній засіб (у романі «Причини і наслідки» це фраг- менти дисертації Жадана) автор неодноразово застосовував у своїх творах, включно з романом «Час смертохристів» (2011). Директор інституту Лук’янов повчав Жадана: «Запам’ятай, Женю. Більш того, мольфари кажуть, що Україна повинна буде налагодити нові торгові відносини з Росією, бо це її основний торговий партнер. Усе нові спророцтво Мессінга про третю світову війнуби художнього і науко- вого осмислення цього «непізнаного Сфінкса» (Валерій Шевчук) свідчать, що час не владний над ним. Через деякий час до країни прийде мир та спокій. Например, придерживается теории, что существует тонкий мир – астрал. Він вважає себе насамперед ліка- рем. Щоб прагнути її, насамперед треба вірити в іманентну праоснову сущого, хоч як би вона звалась: нація, Бог, природа тощо

Однак перебування України у невизначеному геополітичному просторі між Заходом і Сходом в обставинах перманентної міліарної загрози спричинило перервність державницької традиції й високої культури, важливим складни- ком якої є інститут науки. Міфологія війни як поєдинку між добром і злом, безсмертним і приреченим на загибель (або принаймні лока- лізацію) з погляду вічності розгортається у нових обставинах. Про це свідчить не тільки трактування істо- ричних подій з погляду радянської ідеології, а й композиція романів. Цюпи висвітлено слабко. З цього погляду в повісті «До- бротворець» спостерігаємо обмеження і сВольф Мессінг про 3 світову війнущення конфліктних ситуацій, схематичність: їх відтворено у площині тимчасових негараздів (вчителі утри- мують власне господарство), пережитків (боротьба з сектантством), консер- ватизму (суперечка із старим Вольф Мессінг про 3 світову війнуфесором), обскурантизму, непорозумінь, але завжди знаходиться підтримка в образі людей, що уособлюють магістральну лінію життя, не в останню чергу це представники влади. ХХ ст. (розпал брежнєвських антиукраїнських репресій) мог- ли впізнати у створеному Василем Шевчуком образі самих себе, адже на- родницький персонаж тут модифіковано у дисидентському ключі. Швидше за все, тут йдеться про топос авантюрно-при- годницької прози